Algemene voorwaarden workshop

Zodra je jezelf inschrijft voor een workshop of cursus ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Lees daarom voordat je jezelf opgeeft deze algemene voorwaarden goed door.

Inhoudelijk
Bemind Fotografie behoudt zich altijd het recht om de workshop inhoudelijk te veranderen.

Inschrijven
Je deelname aan een workshop of cursus is pas definitief wanneer je betaling binnen is. Indien je betaling niet binnen de uiterlijke betalingsdatum (die op de factuur vermeld is) is voldaan, behoudt Bemind Fotografie het voorrecht om je plaats in de workshop te vergeven.

De workshop heeft plek voor een max. van 6 personen. Is de workshop net vol geboekt dan kunnen wij je op de hoogte houden van een eventuele nieuwe workshop.

Aflasten
Bemind Fotografie behoudt zicht het recht om een workshop of cursus ten alle tijde af te lasten. Indien dit gebeurt krijgt de cursist zijn/haar geld volledig terug. Indien gewenst houdt Bemind Fotografie de cursist op de hoogte van een eventuele nieuwe datum.

Afmelden
Wanneer je je wilt afmelden voor een ééndaagse workshop en je doet dat vóór 14 dagen voor de workshop plaats vindt, dan krijg je het resterende bedrag helemaal terug (min de6, administratiekosten.)

Wanneer je je tussen 14 – 7 dagen van tevoren afmeldt krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.

Wanneer je je afmeldt binnen 7 dagen voordat de workshop plaats vindt, dan kunnen we helaas het bedrag niet terugbetalen i.v.m. de reservering van je plaats.

Aansprakelijkheid
Tijdens de workshop ben je aansprakelijk voor je eigen spullen. Hetzij camera, hetzij andere accessoires. Bemind Fotografie is niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers of enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Bemind Fotografie is niet verantwoordelijk voor het leerproces van een cursist. Indien de cursist na het volgen van de workshop hetzij als hobbyfotograaf/professioneel gaat fotograferen is Bemind Fotografie niet aansprakelijk voor het resultaat van de betreffende cursist. Bemind Fotografie is dan ook niet aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten of ontevredenheden van de cursist naar zijn/haar klanten.

Klachten of problemen
Heb je een klacht over de workshop? Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Bemind Fotografie het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij niet het betaalde bedrag terug.

Bemind Fotografie behoud het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

BEMIND_logo_nude